Poľovnícka spoločnosť BREZA Poľný Kesov

Poľovnícka spoločnosť BREZA Poľný Kesov

IČO:

42206171

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BREZA Poľný Kesov

Dátum vzniku:

09.06.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Perešská 226, Poľný Kesov, 95115

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500691 - Poľný Kesov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený