Poľovnícka spoločnosť Brekyňa

Poľovnícka spoločnosť Brekyňa

IČO:

37896652

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Brekyňa

Dátum vzniku:

19.05.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

kpt. Nálepku 48/1, Dobrá Niva, 96261

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518298 - Dobrá Niva

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený