Poľovnícka spoločnosť BRE - ZA

Poľovnícka spoločnosť BRE - ZA

IČO:

31990266

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BRE - ZA

Dátum vzniku:

16.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Závadka, Závadka, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412521043 - Závadka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený