Poľovnícka spoločnosť BRALOVÁ SKALA

Poľovnícka spoločnosť BRALOVÁ SKALA

IČO:

42136202

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BRALOVÁ SKALA

Dátum vzniku:

06.11.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Turbínova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov, 83104

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený