Poľovnícka spoločnosť Biela Skala

Poľovnícka spoločnosť Biela Skala

IČO:

37913891

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Biela Skala

Dátum vzniku:

12.05.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tajovského 225/8, Dubnica nad Váhom, 01841

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513016 - Dubnica nad Váhom

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený