Poľovnícka spoločnosť BIELA SKALA PIEŠŤANY

Poľovnícka spoločnosť BIELA SKALA PIEŠŤANY

IČO:

42157323

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BIELA SKALA PIEŠŤANY

Dátum vzniku:

05.02.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rekreačná 4, Piešťany, 92101

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507440 - Piešťany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený