Poľovnícka spoločnosť Bažantnica Stránska

Poľovnícka spoločnosť Bažantnica Stránska

IČO:

42315492

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Bažantnica Stránska

Dátum vzniku:

30.04.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kaloša 167, Kaloša, 98252

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515027 - Kaloša

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený