Poľovnícka spoločnosť Bažant - Trebišov

Poľovnícka spoločnosť Bažant - Trebišov

IČO:

42112940

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Bažant - Trebišov

Dátum vzniku:

12.11.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dargovská 2432/2, Trebišov, 07501

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528099 - Trebišov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený