Poľovnícka spoločnosť Baranovo

Poľovnícka spoločnosť Baranovo

IČO:

50185756

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Baranovo

Dátum vzniku:

04.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

9. mája 37, Banská Bystrica, 97401

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508438 - Banská Bystrica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov