Poľovnícka spoločnosť AMADE - GABČÍKOVO

Poľovnícka spoločnosť AMADE - GABČÍKOVO

IČO:

42292476

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť AMADE - GABČÍKOVO

Dátum vzniku:

30.01.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pažitná 1583/38, Gabčíkovo, 93005

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501573 - Gabčíkovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený