Poľovnícka organizácia Vyšné

Poľovnícka organizácia Vyšné

IČO:

42348935

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Vyšné

Dátum vzniku:

08.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vitanová 175, Vitanová, 02712

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510173 - Vitanová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený