Poľovnícka organizácia VRABEC

Poľovnícka organizácia VRABEC

IČO:

42232996

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia VRABEC

Dátum vzniku:

03.11.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nový Salaš 42, Nový Salaš, 04417

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521809 - Nový Salaš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený