Poľovnícka organizácia vlasníkov a užívateľov pôdy v Martovciach

Poľovnícka organizácia vlasníkov a užívateľov pôdy v Martovciach

IČO:

35593245

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia vlasníkov a užívateľov pôdy v Martovciach

Dátum vzniku:

27.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Martovce 140, Martovce, 94701

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501247 - Martovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený