Poľovnícka organizácia Urbár Bodíky - Šuľany

Poľovnícka organizácia Urbár Bodíky - Šuľany

IČO:

42401089

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Urbár Bodíky - Šuľany

Dátum vzniku:

03.12.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bodíky č. 92, Bodíky, 93031

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211503461 - Bodíky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený