Poľovnícka organizácia SRNEC ČEĽOVCE

Poľovnícka organizácia SRNEC ČEĽOVCE

IČO:

42326320

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia SRNEC ČEĽOVCE

Dátum vzniku:

07.02.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dubinská 132/4, Čeľovce, 07617

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528242 - Čeľovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený