Poľovnícka organizácia Samostatná bažantnica Dobor

Poľovnícka organizácia Samostatná bažantnica Dobor

IČO:

42160910

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Samostatná bažantnica Dobor

Dátum vzniku:

01.02.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Radničné námestie 375/7, Dunajská Streda, 92901

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501433 - Dunajská Streda

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený