Poľovnícka organizácia ROKYTOVA

Poľovnícka organizácia ROKYTOVA

IČO:

42270405

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia ROKYTOVA

Dátum vzniku:

18.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolná 26A, Dubová, 90090

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107507881 - Dubová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený