Poľovnícka organizácia Poľovník

Poľovnícka organizácia Poľovník

IČO:

34009523

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Poľovník

Dátum vzniku:

05.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ružový háj 1369, Dunajská Streda, 92901

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501433 - Dunajská Streda

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený