Poľovnícka organizácia POHRONIE

Poľovnícka organizácia POHRONIE

IČO:

42332681

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia POHRONIE

Dátum vzniku:

28.01.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

kpt. Nálepku 70, Želiezovce, 93701

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502987 - Želiezovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený