Poľovnícka organizácia Pleš

Poľovnícka organizácia Pleš

IČO:

42309786

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Pleš

Dátum vzniku:

11.10.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pleš 88, Pleš, 98531

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511722 - Pleš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený