Poľovnícka organizácia Pašková - Pipíš

Poľovnícka organizácia Pašková - Pipíš

IČO:

42312507

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Pašková - Pipíš

Dátum vzniku:

31.01.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ábelová 28, Ábelová, 98513

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511226 - Ábelová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený