Poľovnícka organizácia Parina

Poľovnícka organizácia Parina

IČO:

42447828

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Parina

Dátum vzniku:

10.06.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Galvaniho 17/C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený