Poľovnícka organizácia Palota Rumince

Poľovnícka organizácia Palota Rumince

IČO:

42190657

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Palota Rumince

Dátum vzniku:

23.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rumince 73, Rumince, 98050

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515493 - Rumince

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený