Poľovnícka organizácia - Ostrý vrch Krásnohorské Podhradie

Poľovnícka organizácia - Ostrý vrch Krásnohorské Podhradie

IČO:

42241561

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia - Ostrý vrch Krásnohorské Podhradie

Dátum vzniku:

06.04.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Banícka 285, Krásnohorské Podhradie, 04941

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525871 - Krásnohorské Podhradie

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený