Poľovnícka organizácia MIROM - REV

Poľovnícka organizácia MIROM - REV

IČO:

42148677

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia MIROM - REV

Dátum vzniku:

08.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Novomestská 14, Myjava, 90701

Okres:

SK0223 - Okres Myjava

Obec:

SK0223504581 - Myjava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený