Poľovnícka organizácia - KARPATSKÉ POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE

IČO:

42298407

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia - KARPATSKÉ POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE

Dátum vzniku:

17.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lošonec 273, Lošonec, 91904

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217556688 - Lošonec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený