Poľovnícka organizácia Hunter Lesenice

Poľovnícka organizácia Hunter Lesenice

IČO:

42190576

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Hunter Lesenice

Dátum vzniku:

08.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lesenice 184, Lesenice, 99108

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516155 - Lesenice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený