Poľovnícka organizácia Gýmeš - Bukovina

Poľovnícka organizácia Gýmeš - Bukovina

IČO:

42274168

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Gýmeš - Bukovina

Dátum vzniku:

13.01.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dohňany 323, Dohňany, 02051

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228512940 - Dohňany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený