Poľovnícka organizácia Grúň Málinec

Poľovnícka organizácia Grúň Málinec

IČO:

42310610

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Grúň Málinec

Dátum vzniku:

26.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zdravotná 27/15, Málinec, 98526

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511595 - Málinec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený