Poľovnícka organizácia Durmutz

Poľovnícka organizácia Durmutz

IČO:

42212618

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Durmutz

Dátum vzniku:

15.10.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trnovec nad Váhom 91, Trnovec nad Váhom, 92571

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504092 - Trnovec nad Váhom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený