Poľovnícka organizácia Breza Sasinkovo

Poľovnícka organizácia Breza Sasinkovo

IČO:

42295009

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Breza Sasinkovo

Dátum vzniku:

07.10.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sasinkovo č. 332, Sasinkovo, 92065

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507521 - Sasinkovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený