Poľovnícka organizácia ALIGATOR

Poľovnícka organizácia ALIGATOR

IČO:

42298377

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia ALIGATOR

Dátum vzniku:

09.10.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trstená na Ostrove č. 153, Trstená na Ostrove, 93004

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501964 - Trstená na Ostrove

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený