Poľovnícka ochranná spoločnosť HRAD

Poľovnícka ochranná spoločnosť HRAD

IČO:

37956400

Obchodné meno:

Poľovnícka ochranná spoločnosť HRAD

Dátum vzniku:

19.04.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Železničná 4, Veľký Krtíš, 99001

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A515850 - Veľký Krtíš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený