Poľovníce združenie Brezník

Poľovníce združenie Brezník

IČO:

31921922

Obchodné meno:

Poľovníce združenie Brezník

Dátum vzniku:

19.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rosina, 01322

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517941 - Rosina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený