Podtatranský ochranársky a poľovnícky spolok so sídlom v Gerlachove

Podtatranský ochranársky a poľovnícky spolok so sídlom v Gerlachove

IČO:

42342431

Obchodné meno:

Podtatranský ochranársky a poľovnícky spolok so sídlom v Gerlachove

Dátum vzniku:

08.08.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 110, Gerlachov, 05942

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523445 - Gerlachov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený