Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava - vidiek

IČO:

00418617

Obchodné meno:

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava - vidiek

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Segnerova 3, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529397 - Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený