Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky

IČO:

31770771

Obchodné meno:

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky

Dátum vzniku:

21.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kollárová 892/12, Malacky, 90101

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508063 - Malacky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený