Obvodná poľovnícka komora Rožňava

Obvodná poľovnícka komora Rožňava

IČO:

42330424

Obchodné meno:

Obvodná poľovnícka komora Rožňava

Dátum vzniku:

19.08.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Strelnica, Rožňava, 04801

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525529 - Rožňava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov