Obecné poľovnícke združenie v Nálepkove

IČO:

31305539

Obchodné meno:

Obecné poľovnícke združenie v Nálepkove

Dátum vzniku:

30.12.1993

Dátum zániku:


31.12.2000

Adresa sídla:

Nálepkovo, Nálepkovo, 05333

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543373 - Nálepkovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

xxxxx - nezaradené

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov