Občianske združenie poľovníkov TORYSA

Občianske združenie poľovníkov TORYSA

IČO:

35572744

Obchodné meno:

Občianske združenie poľovníkov TORYSA

Dátum vzniku:

27.01.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ploské 154, Ploské, 04444

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521884 - Ploské

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený