Novomestské poľovnícke združenie

IČO:

42026300

Obchodné meno:

Novomestské poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

28.01.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bratislavská 36, Trenčín, 91105

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505820 - Trenčín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený