Miroslava Tösérová HUBERT - poľovnícky kurz

Miroslava Tösérová HUBERT - poľovnícky kurz

IČO:

11867116

Obchodné meno:

Miroslava Tösérová HUBERT - poľovnícky kurz

Dátum vzniku:

06.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malá 245, Vydrany, 93016

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211502014 - Vydrany

Právna forma:

101 - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Hlavná činnosť:

49320 - Taxislužba

Inštitucionálny sektor:

14200 - Samostatne zárobkovo činné osoby

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený