Mestský poľovnícky spolok POĽANA

Mestský poľovnícky spolok POĽANA

IČO:

37870653

Obchodné meno:

Mestský poľovnícky spolok POĽANA

Dátum vzniku:

15.03.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Továrenská 7, Spišská Belá, 05901

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523828 - Spišská Belá

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený