Klub slovenských poľovníčok

Klub slovenských poľovníčok

IČO:

42180074

Obchodné meno:

Klub slovenských poľovníčok

Dátum vzniku:

21.07.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod lipou 6, Pezinok, 90201

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508179 - Pezinok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený