Klub autorov slovenskej poľovníckej literatúry a umenia pri Slovenskej poľovníckej komore

IČO:

42270391

Obchodné meno:

Klub autorov slovenskej poľovníckej literatúry a umenia pri Slovenskej poľovníckej komore

Dátum vzniku:

18.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81105

Okres:

SK0101 - Okres Bratislava I

Obec:

SK0101528595 - Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený