Jarovská poľovnícka spoločnosť

Jarovská poľovnícka spoločnosť

IČO:

30851718

Obchodné meno:

Jarovská poľovnícka spoločnosť

Dátum vzniku:

18.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pílová 1, Bratislava - mestská časť Jarovce, 85110

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529443 - Bratislava - mestská časť Jarovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený