Hulín - poľovnícka spoločnosť obce Brehy

Hulín - poľovnícka spoločnosť obce Brehy

IČO:

42319145

Obchodné meno:

Hulín - poľovnícka spoločnosť obce Brehy

Dátum vzniku:

24.11.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brehy 117, Brehy, 96801

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C581607 - Brehy

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený