BRANČ - poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov so sídlom v Podbranči

IČO:

37835921

Obchodné meno:

BRANČ - poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov so sídlom v Podbranči

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podbranč, Podbranč, 90641

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504653 - Podbranč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený