Vrcholové podujaatia SPZ

Skúšky farbiarov o Pohár SPZ, 33. ročník ktorý sa uskutoční v Jedľové Kostoľany od 9.11. - 12.11.