Bonitácie a zvody

Chovný zvod farbiarov ktorý sa uskutoční dňa 11.11 v Jedľové kostoľany